Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
   

PEPI-PLAST d.o.o.

Sedež podjetja

Cesta goriške fronte 46,

5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

 

Razvoj, izdelava in trženje lastnik izdelkov

 

Ekstruzija

 

Brizganje + dekoriranje v orodju (IN MOULD)

 

Razvoj in izdelava specialnih strojev in naprav

 

Skrb za okolje

Preko podjetja SLOPAK smo vključeni v sistem upravljanja z odpadno embalažo, proizvodne odpadke pa sortiramo in predajamo v predelavo pooblaščenim podjetjem. Vsakodnevno skrbimo za zmanjševanje količin odpadnih materialov in porabo energije na enoto proizvoda, ter izbiramo postopke in materiale, ki naravo manj obremenjujejo.


Načrti

Z uvajanjem lastnih inovacij in novih tehnologij smo med vodečimi na našem področju. Skrbimo za čimvišjo kakovost izdelkov in storitev. Spremljamo specifične potrebe naših partnerjev. Nadaljujemo z vlaganji v razvoj in z uporabo novih materialov in postopkov širimo paleto naših izdelkov. Pri storitvi ekstruzije in brizganja postajamo podjetjem v Sloveniji in tujini razvojni partner.

V Sloveniji bomo glavni dobavitelj izdelkov iz našega proizvodnega programa in znatno povečali delež prodaje na tuje trge v EU in izven nje.

Pridobljeno znanje v izdelavi strojev in opreme za lastne potrebe bomo uporabili za razširitev podjetja in izdelavo specialnih strojev za svetovni trg.

Our references

Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 6
Slide item 7